Zahájení školního roku 2013-2014

Slavnostního zahájení nového školního roku dne 2. září 2013 se v naší škole zúčastnil příbramský starosta Ing. Pavel Pikrt. Uvedl, že školu navštěvoval kdysi sám jako žák, pochválil její nynější úpravu, výzdobu a pečlivou přípravu na nový školní rok. S potěšením kvitoval i rozvoj školy – vybudování a vybavení nové počítačové učebny, kompletní pokrytí školy dvěma sitěmi WIFI (jedna pro žáky, druhá pro pedagogy), instalaci nových tabulí do každé ze tří prvních tříd a mj. také zdůraznil, že město jako zřizovatel školy ve spolupráci s jejím ředitelem intenzivně připravuje rekonstrukci stávajícího školního hřiště. Prvňáčkům pak popřál hodně úspěchů v jejich prvním školním roce.


Škola má ke dni 5. září 2013 celkem 612 žáků, o 12 více než vloni.