Zájmové kroužky ve školním roce 2013-2014

Přehled zájmových kroužků zajišťovaných školou ve školním roce 2013-2014 (činnost bude probíhat od 1. října 2013 do 31. května 2014) – viz  Zájmové kroužky

Žáci z vyšších tříd 2. stupně mají navíc možnost navštěvovat některé ze zájmových kroužků zaměřených na fyziku, chemii a biologii, které budou realizovány na gymnáziu Příbram, Legionářů 402 v následujících termínech:
fyzika     úterý od 14:30 hodin,
chemie   úterý od 16:00 hodin,
biologie  úterý od 16:00 hodin.
Kroužky jsou bezplatné, dojíždějícím žákům je možné proplácet cestovné.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školy u RNDr. Brabence.