Příprava na budoucí povolání

V rámci výběru střední školy a přípravy na budoucí povolání navštívili žáci 9. tříd  dne 17. září 2013 SPŠ a VOŠ v Příbrami, kde měli možnost se seznámit s obory, které se na škole vyučují, mohli si školu prohlédnout a spoustu dovedností si i vyzkoušet. Zajímavá byla například úprava fotografií na počítači v grafickém programu, snímání 3D kamerou, ale i kovářská práce na kovadlině, sváření nebo třeba ukázková stavba makety lešení nebo různé strojírenské pohyblivé pomůcky a obráběcí stroje.
O dva dny později se zúčastnili akce „Den pro deváťáky“ na VOŠ a SOŠ v Březnici. V prostorách odborných učeben byla připravena stanoviště prezentující obory, které se na škole vyučují. V učebně sociální péče mohli zájemci například vidět a vyzkoušet si péči o seniory, změřit si krevní tlak, naučit se znakovou řeč a procvičit si hmat. Líbila se jim i projížďka traktorem.