Kulturní setkání s Itálií

V termínu od 16. 6. do 25. 6. 2017 se žáci čtvrtého, pátého a devátého ročníku naší školy zúčastnili výjezdu na italský poloostrov Gargano. Hlavním cílem projektu, který finančně podpořilo město Příbram, byl rozvoj multikulturní výchovy žáků prostřednictvím poznávání hudebních a kulturních tradic partnerské země a jejího rodného jazyka.

Po dobu celého pobytu předváděli žáci své dovednosti a výsledky dlouhodobé práce ve škole. Ve vstupních prostorách hotelu proběhla hned na začátku pobytu prezentace naší školy a celý týden byla instalována výstava výtvarných prací žáků, na kterou navazovaly výtvarné dílny na pláži, malování obrazů, modelování a tvorba šperků z přírodnin. Výstava vzbudila velký zájem místních obyvatel i návštěvníků hotelu. O dva obrazy vytvořené na pláži projevili italští hostitelé zájem, aby zůstaly na stálo vystavené v recepci hotelu.

V rámci environmentální výchovy se žáci vypravili na dvě exkurze. Při první navštívili mořské jeskyně, kde pozorovali mořský život, poznávali horniny a porovnávali krasové systémy v ČR a na Apeninském poloostrově. Na druhou exkurzi se vypravili přes italský národní park Foresta Umbra na agrofarmu, která se zabývá výrobou tradičních sýrů. V průběhu cesty národním parkem porovnávali žáci faunu a floru lesů příbramského regionu a jižní Evropy, zajímali se o systém ochrany přírody. Na agrofarmě se prakticky seznámili s chovem podolských krav, výrobou čerstvých sýrů, sledovali tažení sýřeniny sýra Cacio cavallo do konečné hladké podoby a samozřejmě ochutnávali sýry. Svou fyzickou zdatnost a odvahu si ověřili na lanové dráze.

Po celý pobyt žáky doprovázela hudba. Na pláži i exkurzích zpívali české i italské písně, zapojili se aktivně do kulturního programu pořádaného hotelem. Zúčastnili se koncertu hudební skupiny žáků Istituto Comprensivo „Manicone – Fiorentino“ z Vico del Gargano.

Na závěr pobytu proběhlo ve spolupráci s Marechiaro Beach Club hudební a taneční vystoupení žáků nejen z třídy s hudebním zaměřením. Velkým překvapením pro žáky byl italský hráč na tamburínu, který společně s žačkou místní taneční školy Danza & Movimento Vico scuola di danza připravili ukázku tradičního lidového tance jižní Itálie tarantella.

Svým chováním a vystupováním v průběhu celého pobytu žáci skvěle reprezentovali Českou republiku a příbramský region. Velký dík tak patří nejen jim, ale především rodičům, vedení školy a městu Příbram za finanční podporu projektu.