Přírodovědný pobyt

V květnu 2017 se žáci 6. ročníků v doprovodu učitelů přírodopisu a třídních učitelů zúčastnili přírodovědného pobytu ve Svatém Janu pod Skalou. Během tří dnů naplněných zkoumáním přírody a prací v terénu i v učebně se děti naučily, jak správně chytat a poznávat bezobratlé živočichy v potoce i na louce. Hledaly a nakonec i našly vzácné zástupce orchidejí a naučily se poznávat další byliny a dřeviny. Po ornitologické procházce již dokážou v přírodě podle různých znaků (např. hlas, tvar hnízda, způsob letu) rozeznat některé druhy ptáků. Všichni zúčastnění si našli a odvezli domů zajímavé zkameněliny prvohorních živočichů. V rámci exkurze se děti seznámily i se zajímavou a pohnutou historií Svatojánské koleje a navštívily místní kostel a jeskyni Sv. Ivana. Ochutnali jsme i výbornou vodu z místního pramene. Nakonec se děti pod vedením zkušeného lektora seznámily s několika druhy domácích zvířat (kůň, koza a ovce), o jejichž životě a chovu se dozvěděly spoustu zajímavostí. Přírodovědný pobyt pomohl dětem poznat přírodu opravdu zblízka, být její součástí a zkusit si řadu zajímavých biologických aktivit v nádherném prostředí Českého krasu.