Výtvarka mimo školní lavice!

Žáci výtvarného zaměření naší školy, včetně žáků se SVP,  se zúčastnili výtvarného plenérového soustředění.

Během několika listopadových dnů žáci realizovali různé možnosti výtvarné tvorby a jejích technik. Vyzkoušeli si například malovat na hedvábí, sklo i igelit, či práci s drobným výtvarným materiálem.

Teoreticky se dozvěděli o výtvarném směru Land artu a Body artu a samozřejmě zakusili i jejich praktickou stránku na „vlastní kůži“. Nejvíce ohlasů měla „kresba světlem“ realizovaná ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích. Propojením technických možností člověka s tvořivostí a fantazií i prvky výtvarné dramatiky vznikly osvětlené fotografické scenérie.

Škola ve svých prostorách chystá v nejbližší době malé ohlédnutí za soustředěním formou výstavy.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na pokračování akce!

Mgr. Petra Volfová Zemanová,
vyučující výtvarné výchovy, ZŠ 28. října 1

Toto soustředění je součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850).

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.