Setkání rodičů s odborníky

V rámci projektu Podpora výuky, který je finančně podpořen Evropskou unií, připravuje naše škola několik setkání rodičů s odborníky na různá témata, která byla zvolena dle zájmu zákonných zástupců našich žáků. Ve spolupráci se vzdělávacím zařízením Elrond z.ú. máme zajištěna tato setkání:

  1. Setkání na téma Kyberšikana dne 27. 3. 2018 od 16 hodin v budově školy
  2. Setkání na téma Spolupráce škola-rodič-dítě dne 15. 5. 2018 od 16 hodin v budově školy
  3. Setkání na téma Moderní výchovné přístupy dne 2. 10. 2018 od 16 hodin v budově školy

Na všechna setkání Vás srdečně zveme a byli bychom rádi, kdybyste vaši účast potvrdili před konáním setkání např. mailem na adresu: milan.brabenec@5zs-pb.cz, případně telefonicky na čísle: 326 551 442.