Na výstavě „Za rozmanitostí života na Zemi“

Žáci 5. C podnikli exkurzi do Národního muzea v Praze. Na výstavě „Za rozmanitostí života na Zemi“ se seznámili s významem Slunce a jeho světla jako základní podmínky pro život. Výstava nabídla širokou škálu exponátů neživé i živé přírody a příklady různorodých ekosystémů a jejich podmínek. V expozici „Archa Noemova“ mohli odhalit krásu a rozmanitost živočichů. Těmito výstavami podpořili své teoretické znalosti z přírodovědy. Zastavili se také u sochy sira Nicholase Wintona, který zajistil v roce 1939 odjezd 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa.

Mgr. J. Bartlová