Úspěch v literární a výtvarné soutěži Memoria Viva

V listopadu 2017 vyhlásilo město ve spolupráci s partnerským Valle di Ledro literárně-výtvarnou soutěž „Memoria Viva – Živé vzpomínky“, která byla zaměřena na téma italských uprchlíků z oblasti Ledra do Příbrami během Velké války.

Vyučující i žáci měli k dispozici nahrávku vzpomínek italských uprchlíků a jejich potomků, se kterou se během hodin seznámili, doplněnou informacemi z přednášky z Okresního archivu v Příbrami.

Literární soutěži se věnovali žáci 8. a 9. ročníku. Úkolem bylo napsat povídku na dané téma. Všichni se úkolu zhostili s chutí a odhodláním a jejich výsledné práce byly poté přečteny paní učitelkou Kaiserovou, která vybrala nejlepší práce. A vybrala dobře, protože hned dvě žákyně (Veronika Roubíková IX. B a Adéla Steinsová VIII. C) obsadily úžasné 1. místo. Zvláštní ocenění poroty, kterou tvořili zástupci nejrůznějších organizací v Příbrami, si odnesla Dominika Hámorská (VIII. B), která zaujala porotu historickou přesností. Ve sborníku, jenž je u příležitosti návštěvy Italů v našem městě vydán, budou publikovány i práce Sabiny Karlíkové a Františka Haška (oba VIII. C). Všechny práce byly krásné a mnohdy velmi dojemné, žáci se dokázali vcítit do nelehké situace lederských dětí a jejich rodičů a zachytit jejich pocity na papír.

S výtvarnou částí soutěže si vyučující i žáci poradili stejně dobře jako s částí literární a všechna díla byla skvělá. Keramický kroužek pod vedením paní učitelky Vöröšové se do díla pustil s ohromnou vervou a zaslouženě si za svou plastiku, složenou ze tří částí, odnesl 1. místo. Ve výsledkové listině se neztratily ani obrazy našich žáků – žáci IV. A (Anežka Bělková, Daniela Lakatošová, Marek Hudeček a Marie Petáková) byli oceněni 3. místem. Výtvarná díla jsou vystavena v Míšenské kapli na Svaté Hoře a vedle stupňů vítězů zde můžete najít i dílo Anežky Sychrové (VI. B), Tomáše Vaška (VIII. B), jejichž práce budou publikovány ve sborníku. Součástí výstavy jsou i další díla žáků naší školy a to konkrétně ze tříd IV. A a VI. B.

Vítězové a ocenění si pro své ceny a poděkování přišli v pondělí 30. dubna 2018 do barokního refektáře na Svatou Horu, kde byli přítomni zástupci města Příbram i partnerské obce Valle di Ledro.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži, děkujeme všem vyučujícím za organizace a pomoc žákům a gratulujeme všem vítězům a oceněným.

Mgr. Petra Šorfová, Mgr. Helena Kaiserová a Mgr. Martina Vöröšová