Fyzikální pokusy na Gymnáziu

Žáci 6. A navštívili Gymnázium Příbram, kde si zopakovali své znalosti z fyzikálních veličin, které získali během tohoto školního roku. Měli možnost si vyzkoušet změřit tloušťku svého vlasu a podívat na několik historických měřících mechanismů.

Na závěr si vyprosili i pokus s blesky.

Akce se žákům velmi líbila a všichni doufají, že v příštím školním roce budou moci navštívit tuto akci znova.

Mgr. Petra Šorfová

fokusy