Nejlepší obrázek

Během příbramského Hudebního festivalu Antonína Dvořáka se třídy 1. stupně naší školy účastnily divadelního představení – opery Rusalka. Na toto představení navázala výtvarná soutěž se stejným tématem a názvem Rusalka.

Třídy 2. B, 3. A a 5. A si proto v hodinách Vv připomněly děj opery, jejího autora a hudbu, a blíže se seznamovaly s různými podobami a pojetím Rusalky.

Slavnostního vyhlášení v Domě Natura se účastnili zástupci všech 3 tříd a v celkovém hodnocení 10 nejlepších obrázků jsme obsadili 4 místa. Ve třídě 2.B se umístila jedna žákyně, ve 3.A vyhrál žák a žákyně a v 5.A se umístily 2 žákyně, které pracovaly na společném obrázku. Porota dále vyhodnotila 1 obrázek , na kterém se všichni jednohlasně shodli jako na nejlepším a to byla podoba Rusalky žákyně 2. B. Všichni odměnění vítězové měli radost a společně si prohlédli další vystavené obrázky soutěže.

Soutěžní obrázky a zároveň i výtvarnou výstavu naší školy můžete shlédnout v Domě Natura Příbram až do září.