Sportovně-interaktivní dopoledne pro 6. ročník

Ve čtvrtek 21. června vyrazily všechny třídy 6. ročníku do areálu Nového rybníka, kde si pro ně vyučující, ve spolupráci se školním psychologem, připravili několik aktivit podporujících komunikaci a upevňujících vztahy mezi žáky. Nejprve byli na základě čísel rozděleni do skupin, ve kterých plnili vědomostní úkoly. Na stanovištích zakreslovali státy do slepé mapy, četli cizí řeči a snažili se poznat, o jaký jazyk se jedná a poznávali mince světa. S těmito úkoly potrápili své hlavičky, a aby protáhli i nohy, museli spočítat kolik kroků pana Stočese nebo pana učitele Evana je potřeba k obejití Nováku. Po krátké pauze následoval odpočinkový úkol – žáci měli na balónek namalovat jednoho z jejich doprovodu. Tohoto úkolu se všichni zhostili se ctí a všichni jsme vypadali velmi dobře.

Na závěr si žáci vyzkoušeli, jaké je nevidět, a se zavázanýma očima zkusili nalít vodu z lahve do kelímku. Někteří tento úkol pojali beze strachu, ale pro některé to nebyl úkol jednoduchý a trochu se potrápili. Protože i přes všechny aktivity a velmi teplé počasí nám ještě zbyla trocha energie, museli jsme se jí rychle zbavit na trampolíně.

Všichni z areálu odcházeli spokojení, vyskákání a s úsměvem na tváři.

Mgr. Petra Šorfová