Pozvánka na přednášku Moderní výchovné přístupy

Vzhledem k zájmu rodičů o Setkání rodičů s odborníkem na téma Moderní výchovné přístupy byly naplánovány dva termíny setkání. A to 2.10.2018 přednostně pro rodiče žáků 1. – 3. ročníků a 27.11.2018 přednostně pro žáky 4. a vyšších ročníků. Zveme všechny zájemce o dané téma.

logo
Základní škola 28. října 1, Příbram Vás srdečně zve na odborně zaměřené tematické setkání rodičů za účasti externího odborníka

PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA

lektorky speciálně pedagogických, psychologických, sociálně psychologických a preventivních témat s dlouholetou pedagogickou praxí, spoluautorka příruček Bezpečně na internetu, Senior v kyberprostoru a příručky Holky, kluci, pozor na kyberprostor

Moderní výchovné přístupy

Těšíme se na Vás v úterý 2. 10. 2018 od 16:00 hod v prostorách naší školy (učebna č. 16) přednostně pro rodiče žáků 1. – 3. tříd.

Rodiče budou mít dostatek prostoru pro vlastní otázky, podněty a konzultace, lektorka je připravena zodpovědět všechny vaše dotazy.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je spolufinancován EU.