Zájmové vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Žáci se mohou do kroužků přihlásit do pátku 28.9.2018 u vedoucích kroužků (k paní Kučerové přes pana učitele Hviždě). Minimální počet dětí pro otevření kroužku je deset. Kroužky budou probíhat od 1. října 2018 do 31. května 2019. Platby za kroužky se provádějí na účet školy (první platba 300 Kč (za hodinový kroužek) musí být provedena do konce září 2018, druhá platba 500 Kč (za hodinový kroužek) pak do konce ledna 2019.

Přehled kroužků pro školní rok 2018/2019Přehled kroužků pro školní rok 2018/2019