Příspěvky SRPŠ

Prosíme rodiče, kteří dosud nezaplatili příspěvek SRPŠ ve výši 200 Kč, aby znovu zvážili svou možnost tuto částku poskytnout. Spolek formou účelově vázaných darů pomáhá škole podporovat aktivity, jejichž financování z prostředků školy je podle rozpočtových pravidel obtížné či nemožné. V letošním roce se však bohužel výrazně snížila ochota rodičů se na těchto aktivitách finančně podílet, výše vybraných příspěvků, a tím i možných darů, proto zdaleka nedosahuje úrovně minulých let. Účast na SRPŠ je samozřejmě dobrovolná, nicméně je třeba zdůraznit, že dary škole jsou poskytovány ve prospěch všech dětí. Pokud se tedy rozhodnete příspěvek zaplatit, zašlete prosím částku 200 Kč na bankovní účet SRPŠ č. 107-8940160297/0100, jako variabilní symbol uveďte kód žáka přidělený školou (slouží pouze k identifikaci případných plateb zaslaných omylem). Těm rodičům, kteří již příspěvky uhradili, za jejich ochotu a podporu děkujeme! SRPŠ