Žákovský parlament

V pátek 5. října se poprvé v letošním školním roce sešel Žákovský parlament. V Parlamentu mají své zástupce žáci 5. až 9. ročníku a schází se dle potřeby. Jelikož nás v letošním školním roce čekají dvě významné oslavy, a to oslava 100 let ČSR a 60 let od otevření naší školy, mají parlamenťáci už nyní plné ruce práce. Vedle toho se chtějí zapojit i do dění ve škole a to jako pomocníci během dalších akcí pořádaných školou.

Nejblíže je pochopitelně oslava 100 let republiky, která již prací Parlamentu získává určitou podobu a my můžeme jen doufat, že vše proběhne stejně důstojně jak si taková oslava zaslouží.

Mgr. Petra Šorfová, koordinátorka ŽP