Nové rozvrhy a uvolňování žáků z výuky

Protože mohly změny rozvrhu v naší škole zasáhnout do nastavení rozvrhu žáků navštěvujících základní umělecké školy, umožním v tomto školním roce uvolnění žáků z vyučovací hodiny. Prosím zákonné zástupce, aby v tomto a obdobném případě kontaktovali třídní učitele.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy