Páté třídy v Techmania Science Center

Proč Techmanie? Proč návštěva planetária? No přece protože se žáci 5. tříd začali učit o vesmíru. A kde je nejlepší nasbírat nejvíce informací? V prostorách, které jsou proto přímo určeny. A tak se děti vypravily na komentovanou procházku sluneční soustavou ve 3D Planetáriu.

Při vstupu do „kinosálu“ děti dostaly 3D brýle. Všechny se pohodlně usadily do polohovacích sedaček a pozorovaly animace noční oblohy, planet, hvězd, které doprovázel živý poutavý výklad o Galaxii a sluneční soustavě. Poté si děti mohly vyzkoušet různé expozice, které byly součástí Planetária – např. oběh Země, srovnání jednotlivých planet podle váhy apod. Po prohlídce Planetária se děti pustily do prozkoumávání samotného Techmania Science Center, kde jim byla k dispozici různá interaktivní stanoviště, která seznamují se světem vědy a techniky, představují základní přírodní jevy a zákony a lákají k experimentování.