Předání dárku na Svaté Hoře

V neděli 28. října 2018 proběhlo na Svaté Hoře symbolické ukončení projektu „Od minulosti k současnosti – kulturně historické setkání s Valle di Ledro“. V tento sváteční den jsme předali dárek, který zajisté udělá v lederském pivovaru, který jsme v červnu rovněž navštívili, radost. Jednalo se o keramické logo lederského pivovaru, které vytvořili žáci naší školy pod vedením paní učitelky Martiny Vöröšové. Keramiku z rukou hrdých autorek převzal pan Giuliano Pellegrini, jeden z hlavním spoluorganizátorů naší červnové výpravy a pan Fabrizio Pellegrini, šéf pivovaru.
Děkujeme všem autorům loga a všem zúčastněným nedělního předání, které proběhlo ve velmi přátelské a milé atmosféře.