VII. A v akci

Ve čtvrtek 22. listopadu si žáci VII. A vyzkoušeli novou techniku kreslení. Do dvojice dostali jeden papír a jednu tužku, kterou museli oba dva držet. Během deseti minut měli namalovat obrázek, který musel obsahovat dům, strom, psa, slunce a mrak. Pokud byla dvojice šikovná, mohla dokreslit, co ji napadlo. Hlavní podmínkou kresby bylo, aby oba drželi tužku a nemluvili…
Tímto způsobem vznikly opravdu pěkné obrázky a žáci si vyzkoušeli, jak umějí spolupracovat bez mluvení a kdo je spíše vůdce nebo se nechá vést.

Na tuto aktivitu jsme navázali v pondělí 26. listopadu, kdy ve třídě proběhl program, který si pro žáky připravil školní metodik prevence, paní učitelka Vöröšová, a pan psycholog Stočes. Během dvou hodin si žáci vyzkoušeli „magnetickou ruku“, která vodila kamaráda, kam chtěla a některé dokonce donutila lehnout si na zem. V následující hodině se žáci rozdělili do pěti skupin a dostali jeden balíček špaget a pytlík maršmelounů. Jejich úkolem nebylo co nejrychleji všechno sníst, ale postavit co nejvyšší věž. Každá skupina zvolila svou taktiku a i přes to, že jedné skupině nakonec špička věže spadla a některé věže vypadaly spíše jako zvířátko, dosáhly pěkných centimetrů.

Dvě hodiny uplynuly jako voda a věřím, že si všichni všechny aktivity užili.

Děkujeme paní učitelce Vöröšové a panu Stočesovi za příjemné chvíle.

Mgr. Petra Šorfová