Návštěva Regensburgu

V pátek 7. prosince 2018 se uskutečnila tradiční exkurze za vánoční atmosférou za hranice České republiky. V letošním roce jsme vyrazili do nádherného německého Regensburgu, který si pro nás připravil kouzelnou atmosféru spojenou s nádhernou historií napříč celými dějinami.

Prohlídku města jsme začali procházkou přes řeku Dunaj po nejstarším kamenném mostu v Evropě k údajně nejstarší klobáskárně. Poté jsme se vydali kolem Goliášova domu a Staré radnice ke Keplerovu domu, odkud je to jen kousek k Prétorské bráně z 2. století. Uchvátila nás krása úžasné katedrály svatého Petra, jenž proslula svými vitrážemi. Odtud vedly naše kroky k další antické památce a to k římské zdi, dalšího důkazu přítomnosti starověkých Římanů ve střední Evropě. V tomto okamžiku už se ale všichni nejvíce těšili na adventní trhy, kde kromě klasického ½meter wursta voněly perníčky, pražené oříšky a jiné pochoutky. Poté jsme se, sice neradi ale přeci, vrátili k autobusu a zamířili opět domů.

Věříme, že se výlet líbil všem účastníkům. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu za pozornost a hlavně dochvilnost.

Mgr. Jiřina Bartlová a Mgr. Petra Šorfová