Příbramský anděl

Dne 28. listopadu 2018 se v příbramské sokolovně konal již devátý ročník vánoční výtvarné soutěže „Příbramský anděl“, který pořádala Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb.

Celá akce byla tvořena třemi částmi – prodejní výstavou výrobků oboru Aranžér z ISŠ HPOS s vánoční tematikou, stánky s nejrůznější výrobou, kde si děti mohly dle návodu aranžérek vytvořit různé vánoční ozdoby, nebo modelovat z marcipánu. Kromě vánočních výrobků jste si mohli také dopřát kávu společně s čerstvou sladkostí, kterou připravili žáci oboru Cukrář či Kuchař – číšník.

Nejdůležitější část akce byla výstava prací žáků základních a mateřských škol. Děti z keramického kroužku reprezentovaly letos naší školu s keramickou sochou sedícího čerta.

Ve velké konkurenci mezi anděly a dalšími čerty se čert z naší školy umístil na prvním místě v kategorii mladších žáků a zároveň získal absolutní vítězství mezi všemi exponáty.

Vítězného čerta můžete vidět v těchto dnech vystaveného ve vstupním prostoru školy v těsné blízkosti keramického betlému.

Příbramský anděl

Příbramský anděl