Organizace výuky ve čtvrtek 31. 1. 2019, ŠD o pololetních prázdninách přerušena

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 končí vyučování takto:
1. – 2. ročník: 11:15 hodin
3. – 5. ročník: 11:40 hodin
6. – 7. ročník: 12:35 hodin
8. – 9. ročník: 13:30 hodin

Sdělení školní družiny – pololetní prázdniny
V den pololetních prázdnin, v pátek 1. února 2019, je provoz školní družiny z technických důvodů přerušen.