Prosinec ve školní družině

Celý prosinec probíhal v rámci adventního času. Děti v odděleních si vyrobily své adventní kalendáře a zvolily si pravidla pro jejich denní otevírání. Dalším korálkem na předvánoční stužce se stalo Peklo v ŠD. Do pekla přispělo každé oddělení jedním maxičertem. Dále děti vyráběly papírové řetězy, ozdoby z různých materiálů, andílky, vánoční přáníčka i svícínky, či rozmanité dárečky. Každoroční celodružinovou akcí je návštěva Hornického domečku na Březových Horách. Ani letos tomu nebylo jinak. Zaměstnanci muzea si pro děti připravili bohatý program. Takže si děti mohly nejenom upéci hornický perníček, ale mohly si jej i krásně nazdobit. Při lití olova se tázaly, zda se splní jejich přání. Zhotovily si ozdoby z korálků, zvířátka z chlebového těsta nebo svatý obrázek. Při všem tom vánočním tvoření jsme nezapomínali ani na zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Chodili jsme na procházky městem a prohlíželi si vánoční výzdobu. Při tematických vycházkách do okolí jsme pozorovali měnící se přírodu. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a ptáčky. I jim jsme drobnými potravinovými dárky zpříjemnili advent. Krásně navlečeným korálkem se stalo již tradiční vystoupení dětí z kroužku Zpívání pro radost pod vedením paní vychovatelky Jitky Slámové. Děti nám svým zpěvem navodily příjemnou vánoční náladu a my všichni jsme si s chutí zazpívali s nimi. Posledním korálkem na předvánoční stužce byly vánoční besídky v jednotlivých odděleních. Děti společně s vychovateli svátečně vyzdobily stoly, zazpívaly si koledy, ochutnaly vánoční cukroví a nakonec si odnesly i malé dárečky. Do nového roku jsme si všichni popřáli mnoho zdaru při učení a spoustu pěkných zážitků a akcí ve školní družině.