Výtvarná exkurze

Letošní výtvarná exkurze se zaměřila na retrospektivní výstavu českého umělce Františka Kupky. Ve Valdštejnské jízdárně v Praze jsou vystaveny obrazy považované za národní poklad a dle slov lektorky „neocenitelné hodnoty“. Vybraní žáci výtvarných tříd 6. a 7. ročníků zamířili na tuto výstavu 13. prosince. Byl pro ně připraven lektorský program s názvem „Cesta k abstrakci“ a přímo mezi obrazy vysvětleny důvody a postupy malíře vedoucí k abstraktní malbě a grafickým technikám. Viděli jsme známé obrazy, které jsme do té doby znali jen z knih a učebnic a prohlédli si první vystavený abstraktní obraz na světě. Program byl propojen s výtvarným tvořením samotných žáků a všichni se shodli, že se opravdu vydařil.

Tato výstava nás bude jistě inspirovat k vlastnímu výtvarnému vyjádření a pobízet k další práci ve škole.

Během návštěvy Prahy jsme také stihli „navonět“ vánoční atmosféru Pražského hradu, jeho výzdoby a vánočních trhů.