Příběhy našich sousedů

Žáci IX. A a IX. C se účastní projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů. Hlavním cílem projektu je zaznamenání vyprávění pamětníka. S nahrávkou pak děti dále pracují – vytvářejí scénář, životopis, připravují prezentaci projektu. V pátek 8. 2. skupina z IX. C navštívila Český rozhlas, kde děti pod vedením reportérky Radiožurnálu nahrávaly rozhlasovou reportáž. Žáci propojili nahrávku pamětníka s vlastními výstupy, se kterými si poradili opravdu skvěle. A protože byli opravdu šikovní, zbyl i čas na prohlídku budovy rozhlasu. Poté jsme navštívili Archiv bezpečnostních složek. Děti se nebály ptát, ale také samy hodně věděly. Pracovnice archivu mluvila velmi poutavě, i pro nás měla připraveny různorodé materiály. Také prohlídka archivu byla zajímavá, například nás překvapilo, jak dlouho trvá restaurování třeba jedněch papírových desek. Asi si děti trochu víc uvědomily, co to znamená totalitní režim – množství sledovaných osob bylo pro ně šokující.

Mgr. H. Kaiserová