ŠD: Únor 2019 ve školní družině

Měsíc únor bývá měsícem masopustů, karnevalů, rejů masek a všeobecného veselí. Ani ve školní družině jsme za touto tradicí nezůstali pozadu. Děti si v odděleních vyprávěly o masopustu a masopustních zvycích. Každé oddělení si vyrobilo dle fantazie a šikovnosti dětí svého obřího veselého klauna. Tito papíroví i hadroví klauni a šašci pak ozdobily chodbu školy v I. patře a navodily tak příjemnou náladu pro všechny děti i vyučující. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na svátek Svatého Valentýna. Při této příležitosti jsme s dětmi navštívili dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách, kde si pro nás paní knihovnice připravily valentýnský program. Vyprávěly nám o tradici tohoto svátku zamilovaných a společně jsme si zhotovili sice malou, ale velmi milou „Valentýnku“. Jednotlivá oddělení si popovídala o mezilidských vztazích a taktéž si vyrobila láskyplná přáníčka ve svých třídách. Nezapomínali jsme ani na zdravý životní styl a aktivní odpočinek na čerstvém vzduchu. Byli jsme se projít u Obory, na Novém rybníku i na Fialáku. Pozorovali jsme změny v přírodě a porovnávali je s únorovými pranostikami. Vyvrcholením únorového plánu se stal tradiční družinový karneval s rejem masek. V krásně vyzdobené tělocvičně si děti společně se svými vychovateli zatančili i zasoutěžili. Nechyběla ani sladká odměna pro všechny zúčastněné děti. Poděkování za toto úžasné odpoledne patří panu vychovateli Romanu Valachovi.