ŠD: Březen 2019 ve školní družině

Březen je už jarní měsíc, a tak jsme se všichni naladili na jaro. Hlavním tématem celého měsíce bylo motto: „Chytili jsme na pasece motýlka“. Děti napříč odděleními vyráběly, malovaly, skládaly, nalepovaly a vystřihovaly různé druhy i velikosti motýlů. Šikovné ručičky vytvořily motýlky jen se rozletět po louce. Tihle kouzelní barevní motýlci teď zdobí 1. patro naší školy a navozují i v chladných dnech pocit jarního sluníčka.

K jaru neodmyslitelně patří i vycházky do přírody, pozorování jarních květin a rašících stromů. Děti si na těchto tematických procházkách připomínají důležitost ochrany vodních toků a zůstávají věrné zásadám ŠVP „Modrá planeta“. Voda slouží i pro radost a zábavu, a proto si děti společně se svými vychovateli vyrobili lodičky z přírodního materiálu a ty pak pouštěli po proudu řeky Litavky. Mláďata a jaro patří také k sobě. Pomocí zábavných soutěží a kvízů jsme se naučili poznávat pojmenovávat mláďata našich nejznámějších zvířat.

Nezapomněli jsme ani na fakt, že březen je měsícem knihy. Všechna oddělení postupně navštívila Knihovnu Jana Drdy a děti si měly možnost připomenout úlohu knížek v našem celém životě. Paní knihovnice si pro družinové děti připravily pěkný program o Ondřeji Sekorovi a jeho nejznámější knize Ferda Mravenec. Prohlédli jsme si model mraveniště a také jsme si každý jedno 3D mraveniště vyrobil dle vlastní fantazie a šikovnosti. V knihovně jsme si také vzpomněli na výročí vstupu naší země do NATO a měli jsme možnost si zhotovit vojenskou jmenovku.

Školní hřiště jsme využili pro hry s míčem a štafetové soutěže, neboť nesmíme opomenout ani aktivní odpočinek a zdravé sportování na čerstvém vzduchu.

Vyvrcholením měsíce se stala pěvecká soutěž v jednotlivých odděleních SUPERSTAR. Děti si připravily písničku s jarní tematikou a tu interpretovaly před svými kamarády. Při této soutěži se děti učily nejen vystupovat před publikem, ale zkusily si i funkci poroty a diváků – posluchačů. Všichni přítomní účinkující byli sladce odměněni a vítězové získali medaile.

Na začátku měsíce dubna se uskuteční zápis do 1. tříd, a proto jsme pro naše budoucí prvňáčky v odděleních přichystali malé uvítací dárečky, aby se na naši školu těšili a neměli ze zápisu vůbec žádné obavy.