Klima školní třídy

Ve středu 3. dubna 2019 proběhl v 7. ročnících program s paní Evou Burdovou, který měl pomoci zlepšit klima v třídách. Žáci si nejprve povídali o pravidlech chování a poté byli rozděleni do skupin. Každá skupina měla napsat v čem jsou pro třídu užiteční, všem nápomocní a v čem naopak nejsou moc dobří a co jim vadí. Většinou se pak skupiny shodly na mnohých situacích, které jsou jim nepříjemné, ale samozřejmě i na těch, kdy je jim dobře. Poté si ještě chvilku povídali s paní Burdovou, jak by měli v některých situacích reagovat.

Děkujeme paní Burdové za příjemně prožité společné chvíle.

Mgr. Petra Šorfová