Mezinárodní přehlídka pěveckých sborů

Ve středu 10. 4. se vybrané děti ze 6. C zúčastnily mezinárodní přehlídky pěveckých sborů v Praze. Tato akce má velkou tradici – letos se uskutečnil již 28. ročník a setkaly se zde sbory z Ruska, Bulharska, Anglie, Rakouska a Francie.

Naši školu reprezentovalo 9 děvčat a jeden chlapec. Na závěr si všechny sbory zazpívaly společnou píseň – tentokrát z Mozartovy Kouzelné flétny.

Výtěžek z přehlídky byl poslán na konto Dětské léčebny v Bukovanech.