Výtvarná exkurze

Pro letošní výtvarnou exkurzi jsme zvolili výstavu realizovanou k výročí studia pro výrobu animovaných filmů Pixar. Studio slaví 30 let animace a k této příležitosti připravilo ohlédnutí za nejúspěšnějšími animovanými filmy. Na výstavě je tedy možné vidět autorské kresby a malby vytvořené klasickými technikami i s pomocí digitálních technologií. Jsou k vidění prostorové objekty, které se vytváří pro lepší posouzení 3D kvality a několik částí výstavy tvoří interaktivní sekce pro lepší pochopení výroby filmů. Promítají se krátké animované filmy vzniklé v devadesátých letech i aktuální 13 minutový film vzniklý právě k výročí studia. Je zajímavé shlédnout přípravné skici např. pro Příšerky s.r.o., Hledá se Nemo, Úžasňákovi a proniknout podrobněji do taje vzniku animovaných filmů.

Druhou částí exkurze bylo navštívení třírozměrného panoramatického obrazu Bitva u Lipan starého již 120 let. Obraz má 11 metrů na výšku a 95 metrů na délku a na výstavě v roce 1898 byl největší atrakcí. Nabízí se tedy nevšední srovnání vizuálního principu obrazu vystupujícího do prostoru s iluzí prostorového zobrazení animovaných filmů.