VZPoura úrazům

Ve dnech 10. a 11. dubna se žáci z 5. a 8. tříd zúčastnili besedy s názvem Vzpoura úrazům. Jde o projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mládeže.

Ambasadory projektu jsou mladí lidé, kteří sami poznali, jak se člověku ze dne na den může změnit život, že opatrnosti není nikdy dost a že nerozvážnost, anebo touha dokázat sobě nebo ostatním, že zvládneme všechno, se vždy nevyplácí.

Ukázali žákům, jak se žije člověku s trvalými následky po úrazu. Povídali si s nimi o svém úrazu, o tom, s čím se musí lidé na vozíčku každodenně potýkat, při kterých činnostech by děti měly být opatrné a co by měly udělat pro to, aby předešly nebo zabránily riziku úrazu.

Všichni tři ambasadoři projektu byli zdravými lidmi plnými energie, sportovci a veselými kamarády, ale jednoho dne měli smůlu. Přišel úraz, pád. Potom nemocnice, hrozná zpráva o tom, že už nikdy nebudou chodit, vleklé rehabilitace a těžké vypořádávání se s důsledkem neuváženého jednání.

Mladší i starší žáci si s ambasadory povídali, ukázali si, jak funguje páteř a jak kritické její poranění může být.

Byl to silný zážitek plný emocí! Všichni žáci i pedagogové si uvědomili, jak křehké je naše zdraví, jak důležité je si ho chránit a že opakovaná poučení nejsou jen plané řeči dospělých, ale hrozba úrazů je každodenní realitou.

Ambasadory obdivujeme za jejich sílu a odvahu poprat se se svým osudem. Náš obdiv si vysloužili hlavně svým odhodláním vést v rámci svých možností i přes svůj hendikep aktivní život. Děkujeme jim za ochotu a odvahu o svém neštěstí povídat, aby prostřednictvím své zkušenosti ochránili ostatní.

Doufáme, že příští rok se s ambasadory projektu setkají i další žáci naší školy.