Duben 2019 ve školní družině

Hurá, jaro už je tady! Všichni jsme se už moc těšili na jaro, a to i k nám do družiny dorazilo. Konečně se pro nás otevřela všechna dětská hřiště, sluníčko nás pěkně hřálo a my jsme měli hned prima náladu. Krásného počasí jsme vrchovatě využívali k pobytu v přírodě, na dětských hřištích, v lesoparcích, ve sportovních areálech, na školním hřišti i školní zahradě. Při vycházkách jsme pozorovali měnící se přírodu, hnízdění ptáků, nové přírůstky v zoo koutku na Novém rybníku i vodní ptactvo na Fialově rybníku a obou Oborách. Nezapomínali jsme ani na aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. Vždyť je přece nutné, abychom se vysportovali na léto a zbavili se zimní lenosti. To se nám dařilo při společných sportovních kláních. Neopomněli jsme ani návštěvu knihovny, kde si mohly děti nejen prohlédnout knížky a časopisy, ale i vyrobit veselou jarní záložku a ozdobit připravenou pomlázku. Na Velikonoce jsme se v jednotlivých odděleních připravovali opravdu svědomitě. Zaseli jsme společně obilí a pravidelně ho zalévali. Každý den jsme pozorovali klíčící semínka. Odměnou za naši péči bylo krásné zelené osení. S využitím různých technik jsme vyráběli velikonoční přáníčka, veselé zápichy i originální kraslice. Připomněli jsme si velikonoční tradice a zvyky našich předků. Děti se ovšem nejvíce těšily na pomlázku. Relaxační a odpočinkovou činnost jsme využili k soutěžení ve znalosti dopravních značek, neboť jako chodci jsme také účastníky silničního provozu a správné dodržování bezpečnosti a pravidel silničního provozu nám proto nesmí zůstat cizí. V rámci Dne Země jsme společnými silami uklidili celou školní zahradu a připomněli jsme si důležitost ochrany životního prostředí, nutnost třídění odpadu a šetření s vodou, která se v těchto suchých dnech stává velmi vzácnou. Měsíc jsme zakončili „Svátkem čarodějnic“. V každém oddělení jsme si vyrobili různé čaroděje a čarodějnice, které jsme vystavili na chodbě školy. V odděleních jsme si společně zatančili při čarodějném reji.