Ghetto beze zdí

Žáci 9. ročníku se v letošním roce opět rozhodli vypravit do památníku koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Ve třídě 9. C proběhl krátký workshop, který žákům blíže přiblížil problematiku protižidovských opatření, se kterými se museli židé během 2. světové války, vyrovnat. Každý žák si vybral jedno nařízení a to se poté pokusil znázornit pomocí piktogramu, bez použití čísel nebo písmen. Ostatní se jej posléze snažili uhádnout, což se ve většině případů podařilo. Některá nařízení žáky velmi překvapila a některá se zdála i nepochopitelná.

Mgr. Petra Šorfová