Červen ve školní družině

Červen patří mezi nejkrásnější měsíce školního roku, protože se již všichni těšíme na prázdniny. Nejinak tomu bylo i ve školní družině. Vyprávěli jsme si o našich prázdninových očekáváních, kdo se kam chystá a co hezkého by chtěl vidět a zažít. K putování po naší krásné vlasti nám posloužila velká mapa a v poznávání evropských zemí nám pomohl atlas. Na začátku června jsme na odděleních oslavili Mezinárodní den dětí, popovídali jsme si o funkci rodiny, postavení dítěte v rodině, o lince bezpečí i hnutí UNICEF. Při návštěvách dopravního hřiště jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a připomněli nutnost nošení bezpečnostních prvků, hlavně přilby. Slunečné počasí nám opravdu přálo, a tak jsme vyráželi do přírody a hlavně na Nový rybník, kde jsme se mohli dostatečně vyřádit na Rákosníčkově hřišti, ve vodním světě i na trampolíně. Ochlazovat jsme se chodili do cukrárny, kde jsme se učili nejen správně nakupovat, ale i mlsat zmrzlinu. Všechna oddělení se aktivně zapojila do celoškolní akce Kloboukový den. Děti si kloboučky přinesly, ale i vyrobily originály a uspořádaly malou výstavku. S velkým úspěchem se setkala i celo družinová akce Olympijské hry. Děti měly možnost poměřit si své síly ve veselém skoku dalekém, skákání přes švihadlo, hodu míčkem do terče a kroužením s obručí. Za snahu a fair play byly děti odměněny medailemi, drobnými věcnými dárky a sladkostí. Tradicí naší školní družiny je i závěrečné zpívání na chodbě školy. Za hudebního doprovodu vychovatelky Jitky Slámové jsme si všichni s chutí zazpívali, popřáli si krásné prázdniny a zhodnotili celý školní rok. Děti se pak ještě rozloučily se svými vychovateli v odděleních, a to formou zábavného odpoledne s malým piknikem. Před odchodem na prázdniny byly děti poučeny o dodržování BOZ, pitného režimu a BESIP. Přejeme všem dětem i jejich zákonným zástupcům krásné prožití prázdnin, spoustu nových zážitků a hlavně pohodu a aktivní odpočinek.

Vychovatelky a vychovatel školní družiny při Základní škole Příbram VII, 28. října 1