Organizace výuky 1. týden školního roku 2019/2020

1. TŘÍDY

2. září 2019 (pondělí) konec výuky 8:45
3. září 2019 (úterý) konec výuky 9:40
4. září 2019 (středa) konec výuky 10:45
5. září 2019 (čtvrtek) konec výuky 11:40
6. září 2019 (pátek) konec výuky 11:40

Ve dnech 2. – 6. 9. 2019 po ukončení výuky přebírá družinové děti vychovatelka, nedružinové děti odvede třídní učitelka do šaten a předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě žáka 1. třídy v prostoru šaten.

První školní den 2. 9. 2019 mohou zákonní zástupci se žáky 1. tříd až do třídy.
Ve dnech 3. – 6. 9. 2019 mohou zákonní zástupci doprovodit žáky 1. tříd ke třídám.
Do konce září mohou zákonní zástupci doprovodit žáky 1. tříd k šatním skříňkám.


2. – 9. TŘÍDY

2. září 2019 (pondělí) konec výuky 9:40
3. září 2019 (úterý) 2. a 3. třídy výuka ukončena v 11:40
4.-9. třídy výuka ukončena dle rozvrhu, nejpozději ve 13:30
4. do 6. září 2019 (středa-pátek) výuka ukončena dle rozvrhu, nejpozději ve 13:30

ŠKOLNÍ JÍDELNA

výdej obědů 1. týden v září 2019

(v nabídce pouze jeden oběd)

2. 9. 2019 od 10:00 do 12:00
3. – 6. 9. 2019 od 11:00 do 14:00

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO 2. ZÁŘÍ 2019

ZÁPIS SE KONÁ VE VESTIBULU ŠKOLY (v přízemí) od 6:30 do 10:30 hod.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY je v pondělí 2. září od 6:00 do 12.00 hodin

RANNÍ ŠD JE 2. ZÁŘÍ UMÍSTĚNA VE TŘÍDĚ v 1. patře, č.dv. 40, třída 3. B.