Přihláška do školní družiny

Přihlášení do školní družiny pro školní rok 2019-2020 je možné pro žáky 2. – 5. ročníku provést prostřednictvím níže přiložené přihlášky, kterou po vyplnění můžete zaslat poštou na adresu školy, nebo e-mailem na adresu nina.prusova@5zs-pb.cz, případně vhodit do schránky umístěné na vstupních dveřích školy. Tuto možnost přihlášení poskytujeme z důvodu zabránění dlouhému čekání při zápisu do ŠD dne 2. září, který bude přednostně určen pro žáky 1. ročníku.

Přihláška do školní družiny