Adaptační kurz 6. tříd

Pravidelně v září organizuje naše škola adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků. Cílem kurzů je podpora vzniku nových kolektivů v jednotlivých třídách a seznámení se žáků s třídními učiteli. Letošní adaptační kurz proběhl poprvé v příjemném prostředí RS Star Line Hrachov ve dnech 18. až 20. září. Slunečné počasí zahájilo třídenní aktivní činnost dětí, které měly za úkol se co nejvíce poznat a vylepšit si vztahy mezi sebou. Nabitý program plný soutěží a her si pro ně připravil tradičně lektor pan Jiří Sixta, za pomoci školní metodičky prevence a třídní učitelé společně se školním psychologem.

Cílem celého adaptačního kurzu byla podpora rozvoje zdravých vztahů v třídním kolektivu, navázání osobního vztahu s novým třídním učitelem, zvládnutí stresových situací, vyrovnání se se zvýšenou zodpovědností, spojenou s přechodem na II. stupeň a tvorba pravidel třídy. Všichni zúčastnění věří, že se jim podařilo vzájemně se poznat, sblížit se a navázat dobré a kamarádské vztahy.

Všem 75 zúčastněným dětem, dospělým i provozovateli RS Star Line Hrachov velmi děkuji za příjemnou atmosféru a dětem a třídním učitelům přeji, aby jim nově vzniklé vztahy vydržely a táhli spolu za jeden provaz až do deváté třídy.

Martina Vöröšová