Pochvala a poděkování od paní R. Ješetové z hotelu MareChiaro

Vážená paní ředitelko,

píši trošku opožděně, ale přeci…..

Ráda bych Vám napsala a zároveň také poděkovala. Měli jsme tu na týdenní pobyt od 15/6 – 22/6 skupinu z Vaší školy. Všichni žáci a žákyně a hlavně paní učitelky byli opravdu výborní. Děti se chovaly velice slušně, jak v hotelu, v restauraci, na pláži, na výletech i při nákupech. Paní učitelky měly připravené úkoly, vyrábění dárků a zábavný program. Při mém průvodcování skupiny jsem slyšela od italských obyvatel samou chválu na děti a obdiv k paním učitelkám, jak jsou děti poslušné a organizované.

V hotelu bývá mnoho výprav, ale spolupráce s paní učitelkou Martinou Vöröšovou je skvělá, bezchybná a vynikající, zkrátka dokonalá.

Celá skupina udělala dobré jméno nejen Vaší škole, Vašemu městu Příbram, ale i celé České republice.

Děkujeme za naši několikaletou výbornou spolupráci a těšíme se na další skupinu z Vaší školy.

Ješetová Romana
www.marechiaro.net