Přípravné kurzy CAMBRIDGE ENGLISH

Stejně jako v loňském roce i letos Vám přinášíme možnost přihlásit se do přípravných kurzů CAMBRIDGE ENGLISH.

Pro přihlášení do kurzu je nutné vyplnit formulář „Závazná přihláška do přípravného kurzu Cambridge English“. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ve formátu PDF zde, na webových stránkách www.aspirecentrum.cz nebo si ho vyzvednout v kanceláři školy u paní Mgr. Renaty Novákové.

Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky zašlou zájemci o kurz na e-mail: info@aspirecentrum.cz nebo je odevzdají zpět ve škole.

Termín ukončení registrace přihlášek je pro kurzy
KET (A2), PET (B1) , FCE (B2) a FCE/ finální příprava (B2) do 16. září 2019
STARTERS (PreA1), MOVERS (A1) do 20. září 2019

Více informací na stránce Přípravné kurzy CAMBRIDGE ENGLISH.

STARTERS (Pre A1)
pro žáky 4. tříd
PONDĚLÍ: 15,00 – 15,45 hod.
26 výukových hodin: 2950 Kč
MOVERS (A1)
pro žáky 5. – 6. tříd
PONDĚLÍ: 14,10 – 14,55 hod.
26 výukových hodin: 2950 Kč
KET (A2)
pro žáky 7. – 9. tříd
ÚTERÝ: 15,50 – 16,50 hod.
28 výukových hodin: 4490 Kč

Cena kurzu je konečná a zahrnuje i náklady na výukový materiál.
Pokud bude mít student zájem o rozložení platby kurzovného přesahující částku 3 000 Kč na dvě splátky, poznamená tuto skutečnost v přihlášce do kurzu. Termíny i částka obou splátek budou uvedeny na faktuře.
Dodržení termínu splatnosti je pro studenty zaregistrované do kurzu závazné.