Výchovný koncert v Rudolfinu

Ve středu 17.10. se vybrané děti 2. stupně zúčastnily výchovného koncertu v Rudolfinu. Jedná se o cyklus koncertů- Čtyři doteky hudby, ve kterém se posluchači postupně seznámí s vybranými díly českých i světových skladatelů.

V prvním dopoledním koncertu zazněla hudba L. Janáčka – opera Její pastorkyňa. Velmi přístupnou a hravou formou byla dětem tato náročná hudba zprostředkována.

Všichni jsme odjížděli plni nádherných zážitků a těšíme se na další „dotek hudby“.

Výchovný koncert v Rudolfinu

Výchovný koncert v Rudolfinu