Výročí školy – sportovní den, časy štafet

V loňském roce uplynulo 60 let od otevření naší školy. Vzhledem ke stavebním úpravám, které v té době probíhaly v půdním prostoru, můžeme tuto významnou událost oslavit až letos.

27. září proběhla první akce v rámci těchto oslav – sportovní den. Jeho součástí byly nejprve zábavné sportovní disciplíny pro žáky 1. stupně – hod medicinbalem, přeskoky přes gumu, běh se lžící a míčkem, hod míčkem do obruče, slalom s floorbalovou holí a míčkem a běh v gumovkách. Každé dítě mělo svou kartičku, kam dostalo razítko za splnění úkolu. Po získání všech 6 razítek získalo pamětní list a propisku s logem školy. Zvládly to všechny přítomné děti.

Poté následovaly štafetové běhy jednotlivých ročníků. Z každé třídy soutěžilo 10 žáků. Nasazení běžců bylo neuvěřitelné, diváci vytvořili skvělou atmosféru. Nejrychlejší běžci byli odměněni zlatou medailí s logem školy. Všichni dostali diplomy.

Sportovní dopoledne si žáci, učitelky a učitelé velmi užili, děti podaly výborné výkony a vzájemně se podporovaly.

Tato akce se konala za finanční podpory Města Příbram.

Děkuji všem dětem a vyučujícím za krásné zahájení oslav 60. výročí otevření naší školy.

Mgr. Jiřina Bartlová

Časy štafet

1.A 3 : 51,36 1.B 3 : 44,54 1.C 3 : 56,89
2.A 4 : 08,68 2.B 3 : 43,10 2.C 3 : 38,65
3.A 3 : 28,00 3.B 3 : 22,39 3.C 3 : 22,68
4.A 3 : 25,41 4.B 3 : 24,36 4.C 3 : 23,50 4.D 3 : 39,78
5.A 3 : 18,54 5.B 3 : 22,44 5:C 3 : 11,00
6.A 3 : 39,79 6.B 3 : 42,26 6.C 3 : 28,62 6.D 3 : 40,07
7.A 3 : 30,31 7.B 3 : 29,12 7.C 3 : 18,81
8.A 3 : 20,13 8.B 3 : 21,21
9.A 3 : 12,12 9.B 3 : 28,52