Září ve školní družině

Školní družina zahájila svou zájmovou činnost 2. září 2019 v devíti odděleních. Žáci se seznámili s Vnitřním řádem školní družiny, poučili se o BOZP při pobytu ve školní družině, v prostorách školy i na dětských hřištích a při vycházkách. Taktéž jim byla zopakována pravidla BESIP – i chodec je účastníkem silničního provozu. Ve všech odděleních jsme si nastavili naše pravidla, která budeme po celý školní rok dodržovat. Nezapomněli jsme si osvěžit i hygienická pravidla a pravidla společenského stolování. Všechna oddělení se aktivně zapojila do celoročního družinového projektu „Zdravý životní styl – sport a vitamíny. V září jsme si udělali okurkový a švestkový den a soutěžili jsme v žabím trojskoku. Každé oddělení si vytvořilo svůj erb a složilo si motto oddělení. V letošním školním roce jsme Dárečci, Ještěrky, Berušky, Mravenečci, Včeličky, Pastelky, Opičky, Sluníčka a Myšáci. Na konci září jsme uspořádali soutěž o nejhezčí erb a o nejvtipnější motto oddělení a samozřejmě, že vyhráli všichni, protože se opravdu moc a moc snažili. Babí léto jsme hojně využívali k vycházkám do přírody, kde jsme pozorovali změny, které v přírodě probíhají – léto se nám přehouplo do podzimu.