Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří 26. 10. 2019

V sobotu 26. října 2019 se pro návštěvníky otevřely prostory naší školy. Akce Den otevřených dveří byla jednou z dalších, kterými si připomínáme 60 let od otevření naší školy. Vzhledem ke stavebním úpravám, které v loňském školním roce probíhaly v půdním prostoru, jsme mohli tuto významnou událost oslavit až letos.

Pro hosty byla připravena výstava učebnic a pracovních sešitů současnosti i z minulosti, pohárů z různých sportovních soutěží, fyzikální pokusy, anglické písničky, přírodopisné mikroskopické ukázky, výtvarné výtvory, apod.

Návštěvníci si mohli prohlédnout i školní kroniky. Žáci ze školního parlamentu vystupovali v roli učitelů a průvodců a všem, kteří měli zájem, předložili test z historie školy. Všichni odvážní byli odměněni magnetkou s obrázkem školy a propiskou. Největší zájem byl o prohlídku tříd pro výuku jazyků, fyziky a informatiky v půdní vestavbě. Své dojmy pak návštěvníci mohli zapsat do pamětní knihy.

Děkujeme za zájem bývalých žáků, jejich rodičů, bývalých učitelek i rodičů současných žáků. Poděkování patří také Městu Příbram, které poskytlo dotaci k uspořádání této akce.