UPOZORNĚNÍ – 6. 11. 2019 – STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném omezení provozu školy dne 6. 11. 2019 z důvodu stávky zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že ve středu 6. 11. 2019 bude probíhat stávka zaměstnanců naší organizace, omezuji tímto provoz školy:

  • provoz je zajištěn pouze pro žáky 1. a 2. ročníků (žáci 3. až 9. ročníků zůstávají doma), včetně oběda ve školní jídelně
  • ranní družina bude otevřena pro družinové žáky 1. a 2. tříd od 6:30
  • žáci 1. tříd odcházejí samostatně z budovy školy ve 12:15 (případně na písemnou žádost jsou předáni v prostoru šaten do 12:30, písemnou žádost žák předá vyučujícímu na začátku 1. vyučovací hodiny)
  • žáci 2. tříd odcházejí samostatně z budovy školy ve 12:45 (případně na písemnou žádost jsou předáni v prostoru šaten do 13:00, písemnou žádost žák předá vyučujícímu na začátku 1. vyučovací hodiny)
  • odpolední provoz školní družiny zrušen
  • proběhne plánovaná exkurze tříd 2. B a 3. C

Mgr. Markéta Špaková
ředitelka školy