„ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA“ – PODRUHÉ V RUDOLFINU

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se zájemci z 2. stupně zúčastnili představení z cyklu Čtyři doteky hudby, ve kterém se seznámili s dalšími dvěma autory a jejich tvorbou.

V první části se děti setkaly s předehrou Egmont L. van Beethovena. V druhé půlce byli posluchači přítomni provedení díla Mystérium času Miloslava Kabeláče. Skladba, která vznikla v 50. letech 20. století, by byla jistě pro děti náročná. Moderátor Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanovič ovšem dílo přiblížili posluchačům takovým způsobem, že se jeho provedení stalo pro přítomné obrovským zážitkem.

Všichni se těšíme se na další, již třetí „dotek hudby“.