ŠD: Listopad 2019

Ani během listopadu jsme se ve školní družině nenudili. Při vycházkách do přírody jsme si nasbírali spoustu přírodního materiálu, který jsme pak využili při celodružinové akci „Vytvoř si své ho podzimního skřítka či podzimní vílu“. Zapojili jsme svou fantazii, kreativitu, dobré nápady a hlavně šikovné ruce a podařilo se nám vytvořit opravdu překrásné skřítky a víly. Každé oddělení ŠD si připevnilo na dveře kmenové třídy svůj originální výtvor a společně jsme chtěli vyhodnotit nejhezčího a nejnápaditějšího skřítka či vílu. Všechny výtvory byly tak úžasné, že se vítězi stali všichni. Sladkostí tak byly po právu odměněny všechny zúčastněné děti. I v tomto podzimním měsíci jsme navštívili společně dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách, kde jsme si nejen prohlédli a zapůjčili nové zajímavé knihy, ale zapojili jsme se s chutí i do připravených tvořivých programů o českých strašidlech nebo podzimu. Stále pokračuje celoroční akce Zdravý životní styl – sport a vitamíny. V listopadu jsme se zajímali o dýně a hrušky a zasportovali jsme si při zábavném soutěžním klání v kuželkách. Při společných posezeních v kruhu jsme si vyprávěli o listopadových pranostikách, svatém Martinovi a svaté Kateřině. Zapojili jsme se i do vánoční výzdoby školy nazvané Vánoce z perníčků. Z hnědého kartonu jsme dle šablon vystříhali různé vánoční tvary a poté je ozdobili bílou temperou stejně jako perníčky. Chodba v 1. patře a i naše kmenové třídy teď již dýchají vánoční atmosférou. Nezapomínáme ani na ptáčky a zvířátka. Společně připravujeme vánoční strom, aby i ptáci a zvířata měli v zimě co jíst. Už se všichni těšíme na adventní čas a přípravy na nejkrásnější svátky v roce.