Zpívání v Březnici

Stalo se hezkým zvykem, že děti ze ZŠ 28. října jezdí před Vánoci potěšit babičky a dědečky do Domu pečovatelské služby v Březnici. Setkání je vždy velmi milé, děti předvedou svůj program, předají dárečky a na závěr si všichni společně zazpívají za doprovodu dud vánoční koledy.