ŠD: Prosinec 2019

A už je tu prosinec a s ním nejkrásnější svátky v roce. Celý prosinec jsme ve školní družině věnovali přípravám na Vánoce. Nejprve jsme však uspořádali Čertovskou tancovačku. Společně jsme se sešli v kostýmech čertů, andělů i Mikulášů ve školní tělocvičně, kde jsme si nejenom ďábelsky zařádili, ale i zasoutěžili a zasportovali v celoroční akci Zdravý životní styl – sport a vitamíny. Sportovní soutěž ve stoji na jedné noze jsme tentokrát nazvali čertovo kopyto a vítězové byli odměněni sladkostí. Celou školu jsme vyzdobili kartonovými perníčky a všechna oddělení si vytvořila svůj originální adventní kalendář. Vyráběli jsme dárečky z různých dostupných materiálů, napsali jsme dopisy Ježíškovi, vytvářeli jsme vánoční dekorace a naučili se vánoční koledy. Připomněli jsme si tradice vánočních svátků, kouzlo sounáležitosti, obdarovávání i skromnosti. Navštívili jsme už tradičně hornický domeček na Březových Horách, kde jsme si připomněli vánoční zvyky předků; projeli jsme se i hornickým vláčkem. Nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka, kterým jsme ozdobili zdravý vánoční stromeček v přírodě. Vánoční atmosféru jsme čerpali i při procházkách městem, kde jsme obdivovali úžasnou vánoční výzdobu. V rámci naší celoroční akce jsme se seznámili s další zeleninou – brokolicí a ovocem – pomerančem. Z jablíček a pomerančů jsme si zhotovili i voňavé svícny. Se starým rokem jsme se rozloučili nejen vánočními besídkami v jednotlivých odděleních, ale i společným zpíváním koled za doprovodu kroužku paní vychovatelky Jitky Slámové. S přáním krásně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého v roce 2020 jsme se rozešli na vánoční prázdniny. Těšíme se již na nové akce v nastávajícím roce.