Vzdělávací výtvarná soutěž pro děti a výstava Vánoce v Čechách a Ledru „Vánoce v Čechách a Ledru“

Žáci naší školy dlouhodobě spolupracují se spolkem betlémářů Příbram. Každoročně využívají možnosti vystavovat společně s nimi školní keramický betlém v době Vánoc na Svaté hoře.
Tyto Vánoce se navíc zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „Vánoce v Čechách a Ledru“, která probíhala pod záštitou správce Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora Příbram, P. Mgr. Davida Horáčka, CSsR, hejtmanky Středočeského kraje, paní ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a Guliana Pellegriniho z italského Valle di Ledro, nositele ceny Gratias agit.
Do projektu se zapojily děti z více jak 16 škol a školek z šesti zemí, nejen z Čech a Itálie, ale také z Chorvatska, Palestiny nebo Indonésie. Celkově přišlo na Svatou Horu pro Ježíška více jak 140 originálních a jedinečných vánočních obrázků. V této velké konkurenci získala děvčata z keramického kroužku za svůj keramický kachel cenu za unikátní řešení ( A. Fousková, B. Charvátová, N. Krejčová, V. Křížová). Žáci z IV. A obsadili se svými obrázky 2. místo v kategorii za jedinečnost a originalita námětu (A. Kopecký) a 3. místo v kategorii za techniku práce a provedení (F. Štětina).

Všem zúčastněným v soutěži děkujeme za reprezentaci školy a oceněným gratulujeme.

Výstava obrázků bude k vidění v bazilice na Svaté Hoře až do 2. února.